Кам'янець-Подільська районна рада

Oформлення інформаційного запиту

Про внесення зміни до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування: 

Верховна Рада України постановляє:

  1. В абзаці першомучастини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2019 р., № 51, ст. 377) слова і цифри “за 20 робочих днів” замінити словами і цифрами “за 10 робочих днів”.
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. (м. Київ 15 вересня 2020 року № 890-IX)

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Кам’янець-Подільською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03849) 9-06-99, 5-14-56

письмово: 32300, Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, пл. Вірменський ринок, 6, Кам’янець-Подільська районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

факс: (03849) 9-06-99

електронна пошта:  kprayrada@ukr.net

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

– від фізичної особи; (зразок додається)

– від юридичної особи; (зразок додається)

– від об’єднань громадян; (зразок додається)

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Районна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

– районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Порядок оскарження
рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. № 740
Київ

Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 4 від 15.01.2020}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію(додаються).
  2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем’єр-міністр України

                                                                                  М.АЗАРОВ

Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 740
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 4)

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

   

{Граничні норми в редакції Постанови КМ № 4 від 15.01.2020}

 

 

Кам’янець-Подільська районна рада.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International
32300, м.Кам’янець-Подільський, пл. Вірменський ринок, 6
тел: (03849) 9-06-99