ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2022 РІК

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу про структуру та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів і підпунктом 17 і 18 пункту 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням сесії Кам’янець-Подільської районної ради від 16 березня 2023 року № 17, затверджено звіт про виконання районного бюджету Кам’янець-Подільського району за  2022 рік.

З пояснювальної записки…

До загального фонду районного бюджету за 2022 рік  надійшло доходів в сумі  2 720,4 тис. грн, що складає 93,7 відсотки до річних призначень з врахуванням змін. Власних доходів отримано в сумі 156,2 тис. грн, що складає 151,7 відсоток  до річних показників,  затверджених з врахуванням уточнень на 2022 рік.

Виконання по власних доходах  на звітний період забезпечено на 151,7 відсотки і в розрізі  джерел надходжень власних доходів, наступне :

– плата за надання інших адміністративних послуг  – 239,2 відсотки;

– орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності –  55,1 відсотки.

Позапланово отримано:

       – адміністративні штрафи та інші санкції  – 0,4 тис грн;

– інші надходження –  7,1 тис грн;

Виконання по міжбюджетних трансфертах забезпечено на 91,6 відсотки, в тому числі:

          – субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на  забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень отриманов сумі 1 168,1тис.грн, або  стовідсотково до  затверджених річних показників;

–  інші субвенції з обласного та місцевих бюджетів   надійшли в сумі  1 396,1 тис. грн, що становить 85,6  відсотки до річних показників з врахуванням змін.

 В тому числі:

– з обласного бюджету районному  бюджету  в загальній сумі 291,3 тис.грн на соціальні виплати окремим пільговим  категоріям населення при запланованих 395,1 тис. грн, виконано на 73,7 відсотки;

 – з  бюджетів територіальних громад  районному бюджету в   сумі  1 104,8 тис. грн, при запланованих 1 236,1 тис. грн, або 89,4 відсотки до запланованого, в тому числі: на виконання заходів «Програми розвитку архівної справи в Кам’янець-Подільському районі на 2022 рік» надійшло в сумі  194,7 тис.грн при запланованих 205,0 тис.грн, «Районної Програми територіальної оборони на 2022-2024 роки» надійшло  171,1 тис.грн при запланованих 291,1 тис.грн, на покриття боргів по оплаті  теплопостачання, електропостачання, природного газу та  видатки на оплату праці Кам’янець –Подільської районної ради  надійшло 739,0 тис.грн  при запланованих 740,0 тис.грн.

Кошти іншої субвенції отримано від наступних територіальних громад: Гуківська – 40,0 тис. грн, Гуменецька – 200,0 тис. грн,  Дунаєвецька – 270,1 тис. грн, Жванецька- 30,0 тис. грн, Китайгородська – 50,0 тис. грн, Маківська -30,0 ти. грн, Орининська – 25,0 тис. грн, Слобідсько-Кульчієвецька -150,0 тис.грн, Староушицька – 39,7 тис.грн та Чемеровецька – 270,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району  надійшло  доходів  в загальній сумі 9 974,0 тис.грн, при уточнених призначеннях  23,0 тис.грн, тобто виконання складає 43 365,2  відсотки. Усі надходження по власних доходах, міжбюджетні трансферти відсутні.

          Єдиним  запланованим джерелом доходів спеціального фонду  районного бюджету є плата за надання в оренду  приміщень комунальної власності, що зараховується в розмірі 30 відсотків від загальної плати. Платниками податку є ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Державний ощадний банк», ПАТ «Київстар», ТзОВ «Гармонія і краса», Міжнародна федерація соціальних працівників Європейський регіон с.V (з вересня 2022 року). Надійшло плати за надання в оренду приміщень в сумі 70,8 тис грн, при запланованих 23,0 тис грн, виконання забезпечено на 307,8 відсотки.

          Позапланово у звітному періоді надійшло власних надходжень бюджетних установ в загальній сумі 9 903,2 тис.грн, з них: благодійні внески, гранти та дарунки – 8 084,1 тис.грн, надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів – 1 819,1 тис.грн.

В цілому районний бюджет за доходами загального та спеціального фондів (з урахуванням трансфертів) до річних показників  виконаний на 434,0 відсотки  (фактично надійшло  12 694,4 тис. грн,  призначено з  урахуванням змін на рік  2 925,3 тис. грн).

Районний бюджет за 2022 рік  по видатках загального фонду виконаний в сумі   5 054,6 тис. грн, або 92,7 % до уточнених річних призначень,  по видатках спеціального фонду –  9 605,7  тис  грн. ( 99,2 % до уточнених річних призначень).

За звітний період по головному розпоряднику коштів – районній раді видатки загального фонду в цілому склали 3260,3 тис. грн, при уточненому  плані на рік 3 394,7 тис. грн (96,0 %).

В розрізі бюджетних програм, які виконувалися у складі видатків вказаного головного розпорядника слідуюче:

КПКВК 0110150:

Видатки на органи самоврядування (утримання районної ради) по загальному фонду за бюджетною програмою 0110150 використані до річних призначень  з врахуванням  уточнень  на 95,8 відсотки (призначено з врахуванням змін – 2989,7 тис. грн, використано –  2865,6 тис. грн).

А саме,

 • на заробітну плату з нарахуваннями (2110,2120) спрямовано 2 125,9 тис. грн, при уточнених призначеннях 2 148,1 тис.грн (98,97 %). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  складає 74,2 % в загальних видатках на утримання органів самоврядування.
 • на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) використано – 42,7 тис.грн, з врахуванням призначених видатків на рік  – 50,0  тис. грн;
 • на оплату послуг (крім комунальних) (2240) використано 44,3 тис.грн,  (стовідсотково до призначень); 
 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (2270) передбачено 747,3 тис. грн, використано 652,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року по КПКВК 0110150 рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду (КЕКВ 2210) в сумі 7,1 тис. грн, яка утворилася на кінець року у зв’язку з недостатнім обсягом коштів на єдиному казначейському рахунку для оплати взятих районною радою зобов’язань в УДКСУ в грудні 2022 року на оплату фоторамок.

Спеціальний фонд

            По спеціальному фонду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (оренда приміщень)  на органи місцевого самоврядування спрямовано 48,4 тис. грн, з них:

КЕКВ 2110 – 42,4 тис. грн (оплата праціобслуговуючому персоналу)

КЕКВ 2120 – 3,8 тис. грн ( нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2240 – 2,2 тис.грн (придбання примірника комп’ютерної програми «M.E.Doc» – 1,4 тис. грн,  страхування службового автомобіля 0,8 тис.грн).

КПКВК 0110180:

По загальному фонду за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0110180) виконання склало  294,7 тис грн, які було спрямовано на виконання заходів Програми розвитку архівної справи в Кам’янець-Подільському районі на 2022 рік (КЕКВ 2282).

          По спеціальному фонду за даною бюджетною програмоюза рахунок інших джерел власних надходжень, а саме  благодійних внесків, грантів та дарунків отримано по КЕКВ 3110 – 8084,1 тис. грн:

 • Автомобіль спеціалізований RENAULT TRAFIK на суму 234,1 тис. грн;
 • Автомобіль спеціалізований MERSEDES BENS VITO 115 CDI на суму 785,1 тис. грн;
 • Автомобіль медичний спеціалізований RENAULT TRAFIK на суму 602,2 тис. грн;
 • Катафалк MERSEDES BENS E 270 CDI на суму 214,5 тис. грн;
 • Автомобіль медичний спеціалізований MERSEDES BENS 211 CDI на суму 1074,0 тис. грн;
 • Автомобіль медичний спеціалізований MERSEDES BENS Sprinter 315 CDI на суму 1120,8 тис. грн;
 • Автомобіль медичний спеціалізований MERSEDES BENS Sprinter 319 CDI на суму 1203,3 тис. грн;
 • Автомобіль медичний спеціалізований MERSEDES BENS Sprinter 316 CDI на суму 1383,4 тис. грн;
 • Пасажирський автобус MAN NL 283 на суму 813,2 тис. грн;
 • Автомобіль пожежний спеціалізований STAR 244 GMB 2.5/8 на суму 653,5 тис. грн.

КПКВК 0119800: 

За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0119800) виконання склало 100,0 тис. грн, які спрямованона виконання заходів Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Кам’янець-Подільському районі на 2019-2022 рокиКЕКВ (2210) для придбання повсякденних робочих костюмів (48 шт.).

Видатки за звітний період по головному розпорядку коштів – районній державній адміністрації склали 2 769,3 тис. грн, при уточнених річних показниках 2 973,1 тис. грн (93,1 %), з них по загальному фонду – 1296,2 тис. грн (89,7 %), по спеціальному фонду – 1473,1 тис. грн (98,7 %).

В розрізі бюджетних програм виконання слідуюче:

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180) виконання склало  336,7 тис. грн, які було спрямовано на:

 •  виконання заходів Програми сприяння роботі Кам’янець-Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо перевезення громадян, які направляються для проходження військової служби за контрактом та проходження навчальних зборів в оперативному резерві у Збройні Сили України в 2022 році – 254,3 тис. грн (КЕКВ 2210 -99,3 тис. грн: придбання військової форми, головних уборів та радіостанцій, КЕКВ 2240 -155,0 тис. грн: оплата послуг з перевезення контрактників та військовозобов’язаних до навчальних центрів  ЗСУ);
 • виконання заходів районної Програми регіонального продовольчого резерву в умовах військового стану на 2022 рік – 82,4 тис. грн( КЕКВ 2240 -78,0 тис. грн (оплата за оренду приміщень), КЕКВ 2273 – 4,4 тис. грн (оплата за спожиту електроенергію)).

За бюджетною програмою «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВК 0218240) виконання по загальному фонду склало 308,1 тис. грн або 72,0 відсотки до уточнених річних призначень (428,1 тис. грн). Використання коштів здійснювалося у рамках  районної Програми «Територіальна оборона на 2022-2024 роки», за рахунок чого придбано (КЕКВ 2210): маршрутизатор – 4 шт., ІР телефони – 5 шт., кабель мережевий – 1 шт., зовнішній оптичний привід – 1 шт., інвертор перетворювач напруги – 1 шт., автозапчастини, шини, акумулятори – 3 шт. та предмети і матеріали для облаштування лазне-прального обслуговування військових частин.

По спеціальному фонду  за бюджетною програмою «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВК 0218240)  видатки склали   1473,1 тис. грн, в тому числі:

 •    кошти районного бюджету43,0 тис. грн, за рахунок чого в рамках виконання заходів районної Програми «Територіальна оборона на 2022-2024 роки» придбано 2 ноутбуки для потреб місцевої тероборони (КЕКВ 3110);
 • суми за дорученнями1430,1 тис. грн:

  – КЕКВ 2210 – 801,5 тис. грн: придбано шини -8 шт., посвідчення добровольця- 800 шт., комплекти одягу та взуття -200 шт., відеокамери-2 шт., автозапчастини, акумулятори – 3 шт.);

                        – КЕКВ 2240 – 8,6 тис. грн.  оплата послуг за встановлення відеоспостереження;

                        –   КЕКВ 3110 – 620,0 тис. грн.  придбано автомобіль Ford Ranger для потреб місцевої територіальної оборони  та генератор.

За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800) виконання склало 651,4 тис. грн, які спрямовано на виконання заходів Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2022 рік, а саме: КЕКВ 2111 – 366,5 тис.грн  заробітна плата,  КЕКВ 2120 – 64,8 тис.грн нарахування на оплату праці,  КЕКВ 2210 – 69,0 тис.грн – придбання господарських товарів, бензину та запчастин для службових автомобілів; КЕКВ 2240 – 151,1 тис.грн, в т.ч.: юридичні послуги, обслуговування програм «Медок» та «АІС», послуги зв’язку та Інтернету, поточний ремонт автомобіля та оргтехніки, заправка картриджів, оплата послуг охорони, сезонне обслуговування газових котлів, страхування службового автомобіля.

По головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення за 2022 рік видатки склали 498,1 тис. грн  або забезпечено їх виконання на 82,3 відсотки при планових показниках з урахуванням змін 605,1 тис. грн.

В розрізі бюджетних програм виконання слідуюче:

За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КПКВК 0813050 виконання склало 104,2 тис. грн. Джерелом фінансування даних видатків виступали кошти іншої субвенції з обласного бюджету. Кошти освоєно в повному обсязі.

За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» КПКВК 0813090 виконання склало 59,6 тис. грн. Джерелом фінансування даних видатків виступали кошти іншої субвенції з обласного бюджету. Кошти освоєно на 37,4 %, залишок невикористаної іншої субвенції в сумі 99,6 тис. грн. повернуто до обласного бюджету.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати  особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» КПКВК 0813171 виконання склало 127,6 тис. грн. Джерелом фінансування даних видатків виступали кошти іншої субвенції з обласного бюджету. Кошти освоєно на 96,8 %, залишок невикористаної іншої субвенції в сумі 4,2 тис. грн. повернуто до обласного бюджету.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КПКВК 0813242 виконання склало  206,8 тис. грн. Використання коштів здійснювалося відповідно до районної комплексної Програми соціального захисту населення на 2019-2023 роки, які було спрямовано на:

 • надання одноразових допомог  –  100,0 тис.грн;
 • придбання товарів для проведення військових поховальних ритуалів загиблих військовослужбовців – 99,4 тис.грн;
 • видатки в частині забезпечення представницьких інтересів управління соціального захисту населення в усіх судових інстанціях – 7,4 тис.грн.

            В цілому районний бюджет за видатками загального та спеціального фондів (з урахуванням трансфертів, але без урахування кредитування спеціальному фонду) до річних показників з урахуванням змін виконаний на 96,9 відсотки (факт – 14 660,3 тис. грн, план на рік 15 135,1 тис. грн).

Федик Олександр Григорович – начальник управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, фінансів та соціально-економічного розвитку території Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації