ОГОЛОШУЄМО НАБІР КАНДИДАТІВ для формування списку присяжних Кам’янець-Подільського міськрайонного суду на 2023 – 2026 роки

На виконання листа-потреби Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області стосовно формування списку присяжних, просимо в термін не пізніше 16 грудня 2022 року подати 2 кандидатури від вашої територіальної громади до списку присяжних Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

              Повідомляємо, що список присяжних, в найкоротший термін, буде затверджуватися сесією Кам’янець-Подільської районної ради.

         Відповідно до пункту 4 статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», список присяжних затверджується один раз на три роки і переглядається в разі необхідності для зміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

         На виконання вимог статей 64, 65  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, що досяг тридцятирічного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, і який дав згоду бути присяжним.

         Не включаються до списків присяжних громадяни:

         1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

         2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

         3) які мають не зняту чи непогашену судимість;

         4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

         5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

         6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

         7) особи, які не володіють державною мовою.

         Інформацію просимо надати до Кам’янець-Подільської районної ради в паперовому та електронному варіантах, в зазначений в листі термін.

         Адреса електронної пошти: kprayrada@ukr.net

Громадянину, що претендує на включення до списку присяжних, необхідно подати відповідну заяву до Кам’янець-Подільської районної ради, що знаходиться за адресою: м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6.

До заяви додаються:

  • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата).

Довідки за тел. 5-00-53 0677686916

До сесії Кам’янець-Подільської районної ради

громадянина(ки)__________________________

________________________________________

________________________________________

___.___.19____року народження,

вул._____________________________________

________________________________________,

Кам’янець-Подільський район

Хмельницької області

місце роботи:_____________________________

_________________________________________

тел.______________________________________

Заява

Я, ___________________________________________________, даю згоду бути присяжним Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

З вимогами до присяжного, передбаченими ст. 65 Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, ознайомлений і таким відповідаю.

На момент подання даної заяви маю повну цивільну дієздатність, не знятої чи непогашеної судимості не маю, хронічних, психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного, не маю, протягом останнього року щодо мене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення не накладалося, вільно володію державною мовою.

Інші обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

         Ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата) додаються.

Дата                                                   підпис                                                 (П.І.Б.)

(Примітка – заява повинна бути написана власноруч)