До уваги жителів Кам’янець-Подільського району! Районною радою формується список присяжних

На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, подання територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області, щодо формування та затвердження списку присяжних Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від         24 грудня  2019 року.

Відповідно до статті 63 Закону присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, та дав згоду бути присяжними (заяву в письмовій формі).

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Громадянину, що претендує на включення до списку присяжних, необхідно у термін до 07 лютого 2020 року подати відповідну заяву до Кам’янець-Подільської районної ради, що знаходиться за адресою: м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6.

До заяви додаються:

  • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата).

Довідки за тел. 5-00-53

До сесії Кам’янець-Подільської районної ради

громадянина(ки)__________________________

________________________________________

________________________________________

___.___.19____року народження,

вул._____________________________________

________________________________________,

Кам’янець-Подільський район

Хмельницької області

місце роботи:_____________________________

_________________________________________

тел.______________________________________

Заява

Я, ___________________________________________________, даю згоду бути присяжним Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

З вимогами до присяжного, передбаченими ст. 65 Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, ознайомлений і таким відповідаю.

На момент подання даної заяви маю повну цивільну дієздатність, не знятої чи непогашеної судимості не маю, хронічних, психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного, не маю, протягом останнього року щодо мене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення не накладалося, вільно володію державною мовою.

Інші обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

         Ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата) додаються.

Дата                                                   підпис                                                 (П.І.Б.)

(Примітка – заява повинна бути написана власноруч)