НОВИНИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сплата податків за новими реквізитами

Кам’янець-Подільське управління ГУ ДПС у Хмельницькій області повідомляє.

ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/395765.html нагадала, що дізнатися про нові реквізити рахунків для сплати податків в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України можна:

► на офіційному вебпорталі ДПС в рубриках:

– Головна/Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);

– Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування/Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019) (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

► у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

► у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

З 01.11.2019 запрацював новий механізм повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Кам’янець-Подільське управління ГУ ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що з 01.11.2019 набрала чинності положення наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 щодо нового механізму повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Так, для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань платник оформлює заяву, у якій зазначається:

– податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

– найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);

– назва помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

– сума помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

– дата сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);

– напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:

• на поточний рахунок платника податку в установі банку;

• на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету;

• у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Заява може бути подана платником до органу ДПС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем (через Електронний кабінет).

Економте свій час – користуйтесь електронними сервісами ДПС!

Кам’янець-Подільське управління ГУ ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням http://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/elektronni-servisi-/ розміщені, зокрема, наступні електронні сервіси:

► Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua), через відкриту частину якого платники мають можливість скористатись інформацією з реєстрів, що є загальнодоступними.

У приватній частині, після ідентифікації особи, доступні такі сервіси:

– Податковий календар;

– Стан розрахунків з бюджетом;

– Листування з органами ДПС;

– Облікові дані;

– Пошук інформації в реєстрах ДПС;

– Подання заяв/запитів;

– Подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді;

– Сплата податків (фізичним особам);

– Перегляд даних СЕА ПДВ;

– Інші електронні сервіси.

● Інформація з реєстрів (https://cabinet.tax.gov.ua/registers), зокрема:

– Дані про взяття на облік платників;

– Реєстр страхувальників;

– Дані реєстру платників ПДВ;

– Реєстр платників єдиного податку;

– Інформація про РРО;

– Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

– Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.

► Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (http://tax.gov.ua/businesspartner), за допомогою якого можна перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету.

► Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (http://zir.tax.gov.ua/), де можливо передивитись «Запитання — відповіді з Бази знань»; «Нормативні та інформаційні документи»; «Останні зміни в законодавстві»; «Письмові консультації» тощо.

► Сервіс «Пульс» (http://tax.gov.ua/others/puls-), за допомогою якого можливо повідомити про неправомірні дії працівників ДПС.

► Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (http://acskidd.gov.ua/).

► Електронна звітність (http://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/), де розміщено Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності».

► Декларування громадян (http://tax.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan).

Головна стратегія розвитку податкової служби — зробити процес роботи з платниками максимально автоматизованим, а розвиток сервісів та переведення сервісів у режим онлайн — кардинальне спрощення взаємодії між платником та податковою службою.

Створення та подання фінансової звітності можливо за допомогою Електронного кабінету

Кам’янець-Подільське управління ГУ ДПС у Хмельницькій області нагадує, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. Норми встановлені п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ, зокрема, платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (далі — Порядок № 557). Згідно з п. 3 розділу ІІ Порядку № 557 платник, зокрема, створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів. Для платників податків, які відповідно до п. 49.3 ст. 49 ПКУ обрали спосіб подання звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі (у тому числі і за допомогою Електронного кабінету), на вебпорталі ДПС України ведеться та підтримується в актуальному стані рубрика «Електронна звітність». У рубриці «Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності» викладено повідомлення щодо приймання та обробки фінансової звітності за різними форматами. При створенні звітності, яка подається до Державної податкової служби України і Державної служби статистики України, слід використовувати формати з першою літерою “S”. Звітність, яка подається тільки до Державної податкової служби України, формується за форматами з першою літерою “J”. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС (http://tax.gov.ua/). У відкритій та приватній частинах Електронного кабінету в розділі «Допомога» розміщено допомогу щодо створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності». В режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати звітність, зокрема фінансову.
При формуванні відповідної фінансової звітності користувач самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми» та обирає необхідну форму фінансової звітності за звітний період, щодо якого здійснюється звітування/уточнення. В наступному вікні обирає «стан документа» (звітний документ/новий звітний документ/уточнюючий документ) та відповідний територіальний орган ДПС: «регіон», «район».

Про форми фінансової звітності, які подають платники податку на прибуток підприємств

Кам’янець-Подільське управління ГУ ДПС у Хмельницькій області звертає увагу, що платниками податку на прибуток підприємств (далі — податок) разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами (далі — Декларація), за календарний квартал, півріччя, три квартали подається проміжна фінансова звітність, складена за національними стандартами, яка включає Баланс та Звіт про фінансові результати.

До річної Декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми № 1- № 5).

Платниками податку — мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), подається разом з квартальною або річною Декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка “+” у Декларації у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності». Платником податку проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією.